Onze tarieven


Zoals elke vereniging hebben ook wij allerlei kosten zoals energiekosten, opleidingskosten instructeurs, verzekering, lidmaatschap Raad van Beheer en dient er ook geld te zijn om nieuwe spel- en instructiematerialen aan te schaffen.

Betalingen gaarne naar banknummer NL45 INGB 0002919201 t.n.v. penningmeester KVVO.


lidmaatschap

contributie kalenderjaar € 12
contributie na 1 juli € 6
contributie gezinslid kalenderjaar € 7

cursussen

puppycursus 10 weken € 65
GH-1 beginners 10 weken € 65
GH-1 gevorderden 10 weken € 65
GH-2 10 weken € 65
agility knipkaart 10 lessen € 60
hoopers 10 weken € 60

Voor behendigheid ontvangt u een strippenkaart waarop elke les dat u en uw hond aanwezig zijn wordt afgetekend.

kvvologo

Historie

De K.V.V.O., de Kynologenvereniging Valkenburg en Omstreken is een vereniging voor liefhebbers en kenners van honden en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.

De vereniging is opgericht op
14 juni 1967 door Dhr. P. Donselaar en verkreeg Koninklijke goedkeuring op 8 december 1970.rvblogo

Volg ons via:

© KVVO algemene voorwaarden privacy statement