Algemene voorwaarden


De KVVO hanteert een huishoudelijk reglement dat op verzoek voor leden ter inzage ligt. Om een goed verloop tijdens de activiteiten te waarborgen staan onderstaand een aantal zaken genoemd die algemeen geldend zijn.

Alle honden die deelnemen aan onze activiteiten of cursussen dienen gevaccineerd te zijn voordat zij op ons buitenterrein aanwezig mogen zijn.
Het bestuur houdt zich het recht voor om ten alle tijden (agressieve) honden te weigeren of van verdere deelname aan een cursus uit te sluiten. Indien het gedrag van uw hond volgens een instructeur of bestuurslid daartoe aanleiding geeft kan hij/zij u verplichten een muilkorf te doen gebruiken. U dient dit verzoek ten alle tijden op te volgen.
De honden dienen altijd aangelijnd te zijn op ons terrein, de enige uitzondering is loslaten van de riem op verzoek van de instructeur.
Gebruik van een prikhalsband is verboden.
Als uw teef loops wordt overleg dan met de instructeur of deelname aan de les mogelijk is.
Iedereen is verplicht om eventuele ongelukjes (uitwerpselen) onmiddelijk zelf op te ruimen op het hondenterrein en de directe omgeving. Op het terrein de uitwerpselen met de daarvoor beschikbare schop verwijderen, geen zakjes gebruiken.
De K.V.V.O. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, geleden op ons terrein van welke aard dan ook.
Vanwege de beperkte parkeerruimte bij de kantine dient er op eigen risico geparkeerd te worden op straat. Alleen bij uitzondering en met toestemming van het bestuur mag van dit laatste worden afgeweken.

kvvologo

Historie

De K.V.V.O., de Kynologenvereniging Valkenburg en Omstreken is een vereniging voor liefhebbers en kenners van honden en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.

De vereniging is opgericht op
14 juni 1967 door Dhr. P. Donselaar en verkreeg Koninklijke goedkeuring op 8 december 1970.rvblogo

Volg ons via:

© KVVO algemene voorwaarden privacy statement